Kıdem tazminatında yeni dönem

05 May 2017
207 defa

İşçilerin kıdem tazminatı uygulamaları ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde.

İşçiler düzenlemenin kazanılmış hakların kayba uğramasına yol açmamasını istiyor.

İşverenler, işçilere çalışılan her tam yıl için 30 günlük (bir aylık) brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödüyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücretin yanı sıra, işçiye düzenli olarak sağlanan, para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları da dikkate alınıyor.

Kıdem tazminatı uygulamasında yapılacak değişiklik, önemli yenilikler getiriyor.

İşveren kıdem tazminatını hesaba kaydediyor, ödeme halinde hesaptan nakit çıkışı oluyor.

Bundan sonra işveren çalıştırdığı işçinin her yıl için bir aylık brüt ücret tutarını, aylık taksitlerle devletin yöneteceği bir fona nakden ödeyecek.

İşveren çalıştırdığı işçinin sosyal sigorta primini, işsizlik sigortası primini, vergisini her ay ödemek durumunda idi. Şimdi bu ödemelere ek olarak her ay kıdem tazminatı primini nakden fona ödemek zorunda kalacak.

Mevcut uygulamada (belli şartların oluşmaması sonucu) işçinin kıdem tazminatı hakkının yanması mümkün. Bu durumda işveren hesaben kazanıyor. Çalışan nakden kaybediyor.

Yeni ugulamada, işveren prim ödemelerini aksatamayacak. Bir ay da çalışsa işci için fona kıdem tazminatı ödemesini yapacak. Çalışanın hakkı yanmayacak.

Mevcut uygulamada, çalışanın belli şartların oluşması halinde veya işverenle anlaşması halinde kıdem tazminatının çalışma yılına bakılmadan ödenmesi mümkün.

Yeni tasarıda ödeme belli yıl sonra ve belli yaşta yapılabilecek.

Bugünkü uygulamada işverenin güç duruma düşmesi halinde kıdem tazminatını tahsil imkanı ortadan kalkıyordu. Yeni uygulamada, tazminat devlet garantisi altında.

Yeni uygulamada, devlet, işveren priminin %25’i kadar katkı yapacak. Fon, faiz işletilerek değerlendirilecek. Sonuç olarak çalışanın eline işveren primleri toplamının üzerinde nakit ödeme geçebilecek.

Bugüne kadar çalışanlar için hesaben kıdem tazminatı hesaplayan işletmelerin, biriken tazminat hesaplarını bütünü ile nakite dönüştürerek fona devretmeleri imkansız.

Onun için yeni uygulama geleceğe dönük bir uygulama olacak.

Geleceğe dönük uygulamada hem devlet büyük bir fona sahip oluyor hem de çalışan tazminat güvencesine ve de devlet katkılı ve faizli tazminat imkanına kavuşuyor.

Tevfik GÜNGÖR

Kaynak: Dünya

Öğeyi Oyla
(0 oy)

"İŞÇİNİN HAKKINI ALIN TERİ KURUMADAN VERİNİZ"

Hak edilmiş zaferlerin, aydınlık yarınların adresi.

 

      

Popüler Haberler

Fotograf Galeri